Chubb TenavaTurva

Valitettavasti verkkosivuillamme on vakuutussopimuksen tekeminen tilapäisesti poissa käytöstä. Sen sijaan voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluun numerosta (09) 6861 5151. Autamme sinua mielellämme vakuutussopimuksen tekemisessä ja myös muissa kysymyksissä.

Yksi vanhemmuuden suurimpia iloja on nähdä lasten kasvavan, kehittyvän ja tutkivan ympäröivää maailmaa. Lapsiperheen arki on täynnä hulinaa ja yllättäviä tilanteita, olivatpa lapset sitten taaperoikäisiä tai teinejä. Jos perheessäsi on alaikäisiä lapsia, niin Chubb TenavaTurvalla saat kätevästi lisäturvaa jälkikasvullesi.

 
Mitä Chubb TenavaTurva kattaa?
Chubb TenavaTurva on monipuolinen ja sisältää turvaa pysyvän haitan eli invaliditeetin, tapaturmasta johtuvan sairaalahoidon, hammasvamman sekä vanhemman tapaturmaisen kuoleman varalle.

Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa 24 tuntia vuorokaudessa. Kotona, lomamatkalla, koulussa, kerhossa ym. olipa lapsesi sinun seurassasi tai vaikka isovanhempien kanssa mökillä. Vakuutuksen saamiseksi ei tarvita terveysselvitystä, eikä vakuutuksessa ole omavastuuta.

Edullisemmin internetistä
Ostaessasi vakuutuksen internetin kautta, on kuukausimaksu euron pienempi kuin soittamalla asiakaspalveluun. Vakuutusmaksun suuruus riippuu vakuutatko yhden vai useamman lapsen.

Tärkeimmät rajoitukset
Vakuutus ei korvaa tapaturmasta aiheutuneita hoitokuluja. Vakuutuksen perusteella on kuitenkin mahdollista saada korvausta sairaalakuluista sairaalassaolopäiviltä ehdoissa kerrotun mukaisesti. Korvausta ei myöskään makseta tapaturmasta, joka on syntynyt vakuutetun harjoitettua esimerkiksi ammattimaista urheilua, kamppailu- tai ilmaurheilulajia. Muihin rajoituksiin voit tutustua vakuutusehtojen kohdassa 6.0 Vakuutusturvan rajoitukset.

Korvaustaulukko Taso 1
Tapaturman aiheuttama pysyvä haitta (haitta-asteen 5-100 % mukaan), max. 100 000 €
Liikenneonnettomuuden aiheuttama pysyvä haitta, max. 120 000 €
Sairaalakulukorvaus (max. 180 vrk vakuutustapahtumaa kohden) max. 50 € / vrk
Hammasvamma pysyviin hampaisiin 1 500 €
Huoltajan tapaturmainen kuolema 5 000 €
Kotihoidon tuki, max. 17 050 €

Lataa lomakkeet

Chubb TenavaTurva -tapaturmavakuutukseen sisältyy viisi korvauselementtiä:

1. Tapaturman aiheuttama pysyvä haitta eli invaliditeetti
Korvaus maksetaan suhteessa haitta-asteeseen (5–100 %), maksimikorvauksen määrä riippuu valitusta korvaustasosta.  Määrittely perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen haittaluokituksesta. Korvauspäätös tehdään, kun lopullinen haitta-aste on vahvistettu, yleensä aikaisintaan vuoden kuluttua tapaturmasta. Korvaukseen oikeuttaa vamma, joka aiheuttaa vähintään 5 %:n fyysisen toimintakyvyn alenemisen 3 vuoden kuluessa tapaturmasta. Myöhemmin kuin 10 vuoden kuluttua vahinkoseuraamuksesta lisääntynyt haitta-aste ei oikeuta korvaukseen. Korvaus pysyvästä haitasta on veroton kertakorvaus.
Liikenteessä liikkuville lapsille tapahtuu erityisen paljon tapaturmia, siksi tästä vakuutuksesta korvataan poikkeuksellisen suuri, korotettu korvaus, mikäli pysyvään haittaan johtava tapaturma aiheutuu liikenteessä, esim. pyörällä ajettaessa. Muistathan opastaa lapsesi turvalliseen liikennekäyttäytymiseen.
2. Sairaalakulukorvaus:
Vakuutuksesta maksetaan kulukorvausta, mikäli lapsesi joutuu minkä tahansa sairauden tai vakuutuksen voimassaolon aikana sattuneen tapaturman vuoksi sairaalahoitoon yli 24 tunniksi.
3. Korvaus pysyvästä hammasvammasta:
Vakuutuksesta maksetaan veroton kertakorvaus, mikäli tapaturma aiheuttaa hammasvamman pysyviin hampaisiin. Hammasvamma, joka aiheutuu puremisesta tai pureskelusta, ei oikeuta korvaukseen.
4. Korvaus vanhemman tapaturmaisesta kuolemasta:
Vakuutuksesta maksetaan veroton kertakorvaus, mikäli lapsen vanhempi kuolee tapaturmaisesti. Jos molemmat vanhemmat kuolevat tapaturmaisesti, maksetaan korvaus kaksinkertaisena.
5. Korvaus kotihoidosta:
Mikäli lapsen sairaus tai vamma vaatii vanhemman pidempiaikaista (yli 14 päivää) kotona oloa, maksetaan tästä vakuutuksesta kotihoidon tukea. Kotihoitokorvaus 1-60 päivästä on 30 €/päivä ja 61-365 päivästä 50 €/päivä.  Vakuutusyhtiöön on toimitettava työnantajalta todistus vanhemman poissaolosta (lääkärintodistuksen lisäksi). Vanhemmat voivat halutessaan vuorotella kotihoitoa. Tämä korvaus voidaan maksaa etukäteen, mikäli vakuutusyhtiöllä on tarvittavat dokumentit käytössään päätöstä tehdessään. Korvaus kotihoidosta on veronalaista tuloa.