Chubb Tapaturmavakuutus

Valitettavasti verkkosivuillamme on vakuutussopimuksen tekeminen tilapäisesti poissa käytöstä. Sen sijaan voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluun numerosta (09) 6861 5151. Autamme sinua mielellämme vakuutussopimuksen tekemisessä ja myös muissa kysymyksissä.

Omasta ja perheesi turvallisuudesta voit huolehtia monella tapaa, ja myös taloudellinen perusturva yllättävien, vakavien tilanteiden varalta kannattaa pitää kunnossa. Chubb Tapaturmavakuutuksella voit helposti täydentää vakuutusturvaasi. Lisäturva helpottaa elämääsi ja auttaa eteenpäin, jos ikävä tapaturma sattuu kohdalle.

Monipuolinen lisäturva
Chubb Tapaturmavakuutus sisältää turvaa pysyvän haitan eli invaliditeetin, tapaturmasta johtuvan sairaalahoidon, hammasvamman sekä luunmurtumien varalle. Tämä vakuutus on voimassa ympäri vuorokauden kaikkialla maailmassa, niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Vakuutuksen saamiseksi ei tarvita terveysselvitystä, eikä vakuutuksessa ole omavastuuta. Vakuutuksesta maksetaan korvaukset huolimatta muusta vakuutusturvastasi, paitsi sairaalakulukorvaus, joka maksetaan kuitteja vastaan vain yhdestä ottamastasi vakuutuksesta.

Voimassa 90-vuotiaaksi asti
Vakuutuksen voi ottaa 18–74 -vuotias henkilö. Itsensä lisäksi vakuutuksenottaja voi vakuuttaa myös avo- tai aviopuolisonsa ja alle 18-vuotiaat lapsensa. Voit pitää vakuutuksen voimassa aina 90-vuotiaaksi asti, mutta halutessasi voit irtisanoa sen milloin vain. Vakuutetun lapsen turva päättyy hänen täyttäessään 18 vuotta.

Edullisemmin internetistä
Ostaessasi vakuutuksen internetin kautta, on kuukausimaksu euron pienempi kuin soittamalla asiakaspalveluun. Vakuutusmaksun suuruus ja korvaussummat riippuvat valitsemastasi korvaustasosta. Vakuutusmaksun suuruuteen vaikuttaa myös se vakuutatko vain itsesi, vai itsesi lisäksi muita perheenjäseniäsi.

Tärkeimmät rajoitukset
Kuten kaikkiin vakuutuksiin, myös tähän kuuluu joitakin rajoituksia. Vakuutus ei korvaa tapaturmasta aiheutuneita hoitokuluja. Vakuutuksen perusteella on kuitenkin mahdollista saada korvausta sairaalakuluista sairaalassaolopäiviltä ehdoissa kerrotun mukaisesti. Korvausta ei myöskään makseta tapaturmasta, joka on syntynyt vakuutetun harjoitettua esimerkiksi ammattimaista urheilua, kamppailu- tai ilmaurheilulajia. Muihin rajoituksiin voit tutustua vakuutusehtojen kohdassa 6.0 Vakuutusturvan rajoitukset.

Korvaustaulukko Taso 1 Taso 2 Taso 3
Tapaturman aiheuttama pysyvä haitta
(haitta-asteen 5-100 % mukaan), max.
60 000 € 80 000 € 100 000 €
Sairaalakulukorvaus
(max. 30 vrk vakuutustapahtumaa kohden)
max. 25 € / vrk max. 30 € / vrk max. 30 € / vrk
Sairaalakulukorvaus,
mikäli tapaturma ja sairaalahoito tapahtuvat ulkomailla
(max. 30 vrk vakuutustapahtumaa kohden)
max. 50 € / vrk max. 60 € / vrk max. 60 € / vrk
Tapaturmainen luunmurtuma 500 € 500 € 500 €
Tapaturmainen hammasvamma pysyviin hampaisiin 500 € 750 € 750 €
Kulukorvaus kriisiterapiasta, max. 1 000 € 1 500 € 1 500 €
Lataa lomakkeet

Chubb Tapaturmavakuutukseen sisältyy viisi eri korvauselementtiä:

1. Tapaturman aiheuttama pysyvä haitta 5-100 %
Vakuutus korvaa vakuutuksen voimassaolon aikana sattuneesta tapaturmasta johtuvan pysyvän haitan eli invaliditeetin. Pysyvä haitta on lääketieteellisesti arvioitu yleinen haitta, jonka vamma aiheuttaa vakuutetulle ja joka ei parane. Korvaus maksetaan kertakorvauksena ja suhteessa haitta-asteeseen. Haitta-asteen määrittäminen perustuu sosiaali- ja terveysministeriön haittaluokitukseen. Korvaukseen oikeuttaa vamma, joka aiheuttaa vähintään 5 %:n fyysisen toimintakyvyn alenemisen kolmen vuoden kuluessa tapaturmasta. Korvauspäätös tehdään, kun lopullinen haitta-aste on määritelty, yleensä aikaisintaan vuoden kuluttua tapaturmasta. Myöhemmin kuin 10 vuoden kuluttua vahinkoseuraamuksesta lisääntynyt haitta-aste ei oikeuta korvaukseen. Pysyvästä haitasta maksettava korvaus puoliintuu vakuutetun ollessa tapaturman sattuessa 70–89-vuotias.

2. Tapaturmainen pysyvä hammasvamma
Vakuutuksesta suoritetaan kertakorvaus, mikäli vakuutuksen voimassaolon aikana tapaturma aiheuttaa vamman pysyviin hampaisiin tai tekohampaisiin käsittäen hammasproteesin, sillan, implantin, kruunun ja hammasraudat. Puremisesta tai pureskelusta aiheutunut hammasvamma ei oikeuta korvaukseen.

3. Tapaturmainen luunmurtuma
Vakuutuksesta maksetaan kertakorvaus vakuutuksen voimassaolon aikana sattuvasta tapaturman aiheuttamasta ja lääketieteellisesti todetusta luunmurtumasta. Vakuutuksesta suoritetaan yksi korvaus vakuutustapahtumaa kohden saman tapaturman aiheuttamien luunmurtumien määrästä riippumatta. Vakuutuksesta ei suoriteta korvauksia sormien, varpaiden tai nenän luista, eikä myöskään osteoporoosin aiheuttamasta luunmurtumasta.

4. Kulukorvaus sairaalahoidosta
Mikäli vakuutettu joutuu vakuutuksen voimassaolon aikana tapaturman vuoksi sairaalahoitoon yli 24 tunniksi, vakuutuksesta maksetaan kulukorvausta. Korvausta maksetaan kuitteja vastaan enintään 30 päivältä vakuutustapahtumaa kohden.
Mikäli tapaturma ja sairaalahoito tapahtuvat ulkomailla, enimmäiskorvaus sairaalahoidosta on kaksinkertainen.

5. Kriisiterapia
Vakuutuksesta maksetaan kulukorvaus kriisiterapiasta, mikäli vakuutetulle aiheutuu akuutti psyykkinen kriisi. Se voi johtua tapaturmavammasta, ryöstöstä, pahoinpitelystä tai raiskauksesta, perheenjäsenen kuolemasta tms. vakavasta tapahtumasta. Korvausta ei makseta terapiasta, mikäli akuutti psyykkinen kriisi johtuu vakuutetun perheenjäsenen suorittamasta teosta.