Muutoksenhaku

 

Haluamme asiakkaidemme olevan tyytyväisiä saamaansa palveluun. Jos olette tyytymätön palveluumme, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme.

Chubb European Group
Valitukset
PL 687
00101 Helsinki

Puh: 09 6861 5151
Sähköposti: asiakaspalvelu@chubb.com

 

Vahinkopäätöksen uudelleenkäsittely

Lisätietoja päätöksen perusteista ja asiaan vaikuttavista seikoista saatte ottamalla yhteyttä päätöksen tehneeseen korvauskäsittelijään, jonka yhteystiedot ovat korvauspäätöksessä.

Jos ette ole tyytyväinen annettuun korvauspäätökseen, voitte pyytää kirjallisesti asianne uudelleenkäsittelyä. Liittäkää vapaamuotoisen uudelleenkäsittelypyytönne liitteeksi täydentäviä lisätietoja sekä asiakirjoja, jotka voisivat muuttaa aiemmin annetun korvauspäätöksen.

Jos ette ole tyytyväinen uudelleenkäsittelyn päätökseen, voitte pyytää kirjallisesti korvauskäsittelyn vastaavaa esimiestä käsittelemään asianne.

Neuvoja ja selvittelyapua

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE antaa maksutta neuvoja ja opastusta korvauksia sekä vakuutussopimusten ja ehtojen soveltamista koskevissa asioissa. Toimisto selvittelee myös asiakkaiden vakuutusasioita ja neuvottelee asiakkaan asiassa vakuutusyhtiön kanssa.

Toimiston osoite on:

FINE
Porkkalankatu 1 
00120 Helsinki
Puh: 09 6850 120
www.fine.fi

Ratkaisusuositus lautakunnalta

Teillä on oikeus pyytää lausuntoa myös joko Vakuutus- tai Kuluttajariitalautakunnalta. Lautakunnat antavat lausuntoja, jotka ovat ratkaisusuosituksia. Lausuntoa voi pyytää vapaamuotoisella kirjeellä. Kuluttajariitalautakunta antaa lausuntoja vain kuluttajille, ei kuitenkaan ilman painavaa syytä, jos viimeisestä yhteydenotosta vakuutusyhtiöön on kulunut yli kuusi (6) kuukautta.

Lautakuntien osoitteet ovat:

Vakuutuslautakunta
Porkkalankatu 1
00180 Helsinki
Puh: 09 6850 120
www.fine.fi

Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3
PL 306,
00531 Helsinki
Puh: 029 566 52000
www.kuluttajariita.fi

Oikeuskäsittely

Päätökseen tyytymätön vakuutuksenottaja, vakuutettu tai edunsaaja voi saattaa asian tuomioistuimen ratkaistavaksi riippumatta siitä, onko hän pyytänyt edellä mainitun lautakunnan ratkaisusuositusta vai ei. Kanne käräjäoikeudessa pitää nostaa kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut kirjallisen tiedon vakuutusyhtiön päätöksestä ja sanotusta määräajasta. Kanne voidaan nostaa myös kantajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Lautakuntakäsittely ei pidennä kolmen vuoden määräaikaa.