Etämyynnin ennakotiedot

Etämyynnillä tarkoitetaan vakuutussopimuksen tekemistä postin, puhelimen, tietoverkon tai muun etäviestimen avulla ilman vakuutuksenottajan ja vakuutuksenantajan edustajan henkilökohtaista tapaamista.

Vakuutuksenantaja
Vakuutuksenantajana vahinkovakuutuksissa on Chubb European Group Limited, sivuliike Suomessa. Henkivakuutusten osalta vakuutuksenantaja on ACE Europe Life Limited, sivuliike Suomessa.

Chubb European Group Limited, sivuliike Suomessa (Chubb Europe)
PL 687 (Mannerheimintie 16 A 9) 00101 Helsinki
Puh. 09 6861 5151, faksi 09 774 11 10
Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@chubb.com
Y-tunnus: 1855034-2
Kotipaikka Helsinki
www.chubb.com/fi

ACE Europe Life Limited, sivuliike Suomessa (ACE Life)
PL 687 (Mannerheimintie 16 A 9) 00101 Helsinki
Puh. 09 6861 5151, faksi 09 774 11 10
Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@chubb.com
Y-tunnus: 2126581-7
Kotipaikka Helsinki
www.chubb.com/fi

Julkiset rekisterit

Chubb European Group Limited, sivuliike Suomessa ja ACE Europe Life Limited, sivuliike Suomessa on merkitty seuraaviin patentti- ja rekisterihallituksen ja verohallinnon yhteisen yritystietojärjestelmän www.ytj.fi julkisiin rekistereihin:

  • Kaupparekisteri
  • Verohallinto
  • Ennakkoperintärekisteri
  • Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
  • Vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteri

Valvontaviranomainen 

Chubb European Group Limited ja ACE Europe Life Limited toimivat Englannin vakuutusvalvonnasta vastaavan FSA:n alaisuudessa: The Financial Services Authority 25 The North Colonnade, Canary Wharf London E 14 5HS Puh: + 44 207 066 1000 Faksi: +44 207 066 1099 www.fsa.gov.uk

Chubb European Group Limitedin, ACE Europe Life Limitedin sekä vakuutusasiamiesten toimintaa Suomen markkinoilla valvoo Finanssivalvonta
(Snellmaninkatu 6 ja Mikonkatu 8) PL 103
00101 Helsinki Puh. 010 83 151

Vakuutusasiamiehet

ManpowerGroup Contact Center Oy, Y-tunnus: 1772658-8 
Kaivokatu 8, 00100 Helsinki
Puh. 020 1700 100

Moment Group Oy, Y-tunnus 1761337-2 
Luuniemenkatu 3 B, 74100 Iisalmi
Puh. 030 39891

Communicare Finland Oy, Y-tunnus 2439114-9
Tietotie 1, 37630 Valkeakoski 
Puh. 03 755 97 59

Tuotteiden pääominaisuudet
Vakuutuksen laajuutta ja sen keskeisiä rajoituksia koskevat tiedot sekä etämyynnin ennakkotiedot tuotteittain löytyvät kunkin vakuutuksen tuotesivulta sekä vakuutusehdoista.

Vakuutusmaksuihin liittyvät tiedot näkyvät tuotekohtaisilla sivuilla. Chubb Europe tai ACE Life laskuttavat vakuutusmaksun asiakkaalta.

Peruuttamisoikeus
Kuluttajasuojalain peruuttamisoikeutta koskevia säännöksiä ei sovelleta vakuutussopimuksiin, vaan niihin sovelletaan vakuutussopimuslain säännöksiä. Vakuutuksenottaja voi irtisanoa vakuutuksen kirjallisesti milloin tahansa. Irtisanomistilanteessa vakuutusmaksu peritään vakuutuksen voimassaoloajalta.

Tiedot oikeusturvakeinoista
Vakuutusyhtiöiden antamaan korvauspäätökseen tai muuhun vakuutusta koskevaan päätökseen sisältyy aina tieto mahdollisista oikeusturvakeinoista. Lisätietoja siitä, milloin ja miten asia voidaan saattaa tuomioistuimen, Kuluttajariitalautakunnan, Kuluttajien vakuutustoimiston, Vakuutuslautakunnan tai muun elimen käsiteltäväksi, löytyy vakuutusehdoissa tuotteittain.

Muita tietoja

Vakuutussopimuksiin sovelletaan Suomen lakia.

Chubb European Group Limitedin ja ACE Europe Life Limitedin palvelukieli etämyynnissä on suomi ja ruotsi.

Sopimus voidaan solmia verkossa ilman erillistä varmennusta. Tiedot Chubb European Group Limitedin ja ACE Europe Life Limitedin vastuun alkamisesta ja vakuutussopimuksen ajallisesta voimassaolosta löytyvät tuotekohtaisesti eriteltyinä.