Diners Club matkavakuutus

1.1.2015 Diners Club Finlandin matkavakuutuskumppanina toimii Chubb. Matkavakuutuksen avulla turvaat matkasi niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Vakuutuksen myöntää kansainvälinen vakuutusyhtiö Chubb. Matkavakuutus on voimassa, kun matkalippusi on maksettu kortilla, johon on liitetty matkavakuutus.

Från och med 1.1.2015 tryggas dina resor av försäkringsbolaget Chubb. Med reseförsäkring kan du känna dig trygg på resan. Försäkringen erbjuds av internationell försäkringsbolaget Chubb. Kortet omfattar reseförsäkring, när din resebiljett till sin helhet är betald med kort som inkluderar reseförsäkring.

Täydelliset vakuutusehdot sekä yhteenveto vakuutuksesta ohessa:
Försäkringsvillkor och sammandrag av försäkringen hittar du nedan:

Kortin vuosimaksuun kuuluva matkavakuutus – Diners Club Classic ja SAS Eurobonus Diners Club
Reseförsäkring som ingår i årsavgiften - Diners Club Classis och SAS Eurobonus Diners Club

Yhteenveto vakuutuksesta /  Sammandrag av försäkringen

Vakuutusehdot / Försäkringsvillkor

Kortin vuosimaksuun kuuluva matkavakuutus – Diners Club Premium
Reseförsäkring som ingår i årsavgiften – Diners Club Premium

Yhteenveto vakuutuksesta /  Sammandrag av försäkringen

Vakuutusehdot / Försäkringsvillkor

Vapaaehtoinen matkavakuutus – Diners Club Classic
Frivillig reseförsäkring – Diners Club Classic

Yhteenveto vakuutuksesta /  Sammandrag av försäkringen

Vakuutusehdot / Försäkringsvillkor

Huomioitavaa:
  - Vakuutus korvaa vain ulkomailla tapahtuneen matkatapaturman tai siellä sattuneen matkasairauden aiheuttamia ulkomaisia hoitokuluja. Suomessa tapahtuneen hoidon kuluja ei korvata.
  - Vakuutus ei korvaa matkavahinkoja, jotka tapahtuvat Kuubassa.
 
Observera:
  - Försäkringen omfattar endast utländska vårdkostnader som föranletts av olycksfall eller sjukdom på resa i utlandet. Ersättning utgår inte för vård som skett i Finland.
  - Försäkringen omfattar inte reseskador som inträffar i Kuba.