Etämyynnin ennakkotiedot

Etämyynnillä tarkoitetaan vakuutussopimuksen tekemistä postin, puhelimen, tietoverkon tai muun etäviestimen avulla ilman vakuutuksenottajan ja vakuutuksenantajan edustajan henkilökohtaista tapaamista.

Vakuutuksenantaja
Vakuutuksenantajana vahinkovakuutuksissa on Chubb European Group Limited, sivuliike Suomessa. Henkivakuutusten osalta vakuutuksenantaja on ACE Europe Life Limited, sivuliike Suomessa.

Chubb European Group Limited, sivuliike Suomessa (Chubb)
PL 687 (Mannerheimintie 16 A 9) 00101 Helsinki
Puh. 09 6861 5151, faksi 09 774 11 10
Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@chubb.com
Y-tunnus: 1855034-2
Kotipaikka Helsinki
www.chubb.com/fi tai www.chubbvakuutus.fi

ACE Europe Life Limited, sivuliike Suomessa (ACE)
PL 687 (Mannerheimintie 16 A 9) 00101 Helsinki
Puh. 09 6861 5151, faksi 09 774 11 10
Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@chubb.com
Y-tunnus: 2126581-7
Kotipaikka Helsinki
www.chubb.com/fi tai www.chubbvakuutus.fi

Julkiset rekisterit
Chubb European Group Limited, sivuliike Suomessa ja ACE Europe Life Limited, sivuliike Suomessa on merkitty seuraaviin patentti- ja rekisterihallituksen ja verohallinnon yhteisen yritystietojärjestelmän www.ytj.fi julkisiin rekistereihin:

- Kaupparekisteri
- Verohallinto
- Ennakkoperintärekisteri
- Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
- Vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteri

Valvontaviranomainen
Chubb European Group Limited ja ACE Europe Life Limited toimivat Englannin vakuutusvalvonnasta vastaavan PRA:n alaisuudessa:
The Prudential Regulation Authority (PRA)
20 Moorgate, London EC2R 6DA UK
Puh. +44 20 7601 4444
Faksi +44 20 7601 4771
www.bankofengland.co.uk/pra
 
Chubb European Group Limitedin, ACE Europe Life Limitedin sekä vakuutusasiamiesten toimintaa Suomen markkinoilla valvoo Finanssivalvonta
PL 103 (Snellmaninkatu 6 ja Mikonkatu 8)
00101 Helsinki
Puh. 010 83 151

Chubbin vakuutusasiamiehinä toimivat:

Manpower Group Contact Center Oy, Y-tunnus 1772658-8
Kaivokatu 8, 00100 Helsinki
Puh. 020 1700 0100

Communicare Finland Oy, Y-tunnus 2439114-9
Tietotie 1, 37630 Valkeakoski
Puh. 03 755 97 59

Moment Group Oy, Y-tunnus 1761337-2
Luuniemenkatu 3 B, 74100 Iisalmi
Puh. 030 398 91 

Tuotteiden pääominaisuudet

Vakuutuksen laajuutta ja sen keskeisiä rajoituksia koskevat tiedot sekä etämyynnin ennakkotiedot tuotteittain löytyvät kunkin vakuutuksen tuotesivulta sekä vakuutusehdoista.
Vakuutusmaksuihin liittyvät tiedot näkyvät tuotekohtaisilla sivuilla. Chubb laskuttaa vakuutusmaksun asiakkaalta.

Peruuttamisoikeus
Kuluttajasuojalain peruuttamisoikeutta koskevia säännöksiä ei sovelleta vakuutussopimuksiin, vaan niihin sovelletaan vakuutussopimuslain säännöksiä. Vakuutuksenottaja voi irtisanoa vakuutuksen kirjallisesti milloin tahansa.
Irtisanomistilanteessa vakuutusmaksu peritään vakuutuksen voimassaoloajalta.
 
Tiedot oikeusturvakeinoista
Vakuutusyhtiöiden antamaan korvauspäätökseen tai muuhun vakuutusta koskevaan päätökseen sisältyy aina tieto mahdollisista oikeusturvakeinoista. Lisätietoja siitä, milloin ja miten asia voidaan saattaa tuomioistuimen, Kuluttajariitalautakunnan, Kuluttajien vakuutustoimiston, Vakuutuslautakunnan tai muun elimen käsiteltäväksi, löytyy vakuutusehdoissa tuotteittain.

Muita tietoja
Vakuutussopimuksiin sovelletaan Suomen lakia.

Chubb European Groul Limitedin ja ACE Europe Life Limitedin palvelukieliä etämyynnissä ovat suomi ja ruotsi.

Sopimus voidaan solmia verkossa ilman erillistä varmennusta. Tiedot Chubb European Group Limitedin ja ACE Europe Life Limitedin vastuun alkamisesta ja vakuutussopimuksen ajallisesta voimassaolosta löytyvät tuotekohtaisesti eriteltyinä.

Chubb taltioi asiakaspalvelun puheluita osapuolten asiointiin liittyvien oikeuksien turvaamiseksi. Näitä taltioita voidaan käyttää myös asiakaspalvelun laadun kehittämiseksi. Taltiointi tapahtuu tietoturvallisesti henkilötietolain ja muiden säädösten puitteissa eikä taltioita käytetä muihin tarkoituksiin eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.

Chubb European Group Limited, sivuliike Suomessa, Mannerheimintie 16 A 9, PL 687, 00101 HELSINKI, Y-tunnus 1855034-2. Sivuliikkeen toiminta on Finanssivalvonnan menettelytapavalvonnan alainen ja valvonnassa sovellettavat säännöt saattavat poiketa Iso-Britanniassa sovellettavista säännöistä. Chubb European Group Limitedillä (yhtiön rekisterinumero 1112892) on pääkonttori ja rekisteröity kotipaikka Englannissa osoitteessa 100 Leadenhall Street, London, EC3A 3BP, United Kingdom, Prudential Regulation Authority on myöntänyt sille toimiluvan ja Financial Conduct Authority sekä Prudential Regulation Authority sääntelevät sen toimintaa.