SAS EuroBonus World MasterCard

1.1.2015 alkaen Chubb toimii SEB Kort Bank AB:n matkavakuutuskumppanina. Matkavakuutuksen avulla turvaat matkasi  ulkomailla. Vakuutuksen myöntää kansainvälinen vakuutusyhtiö Chubb. Matkavakuutus on voimassa, kun matkalippusi on maksettu kortilla, johon on liitetty matkavakuutus.

Från och med 1.1.2015 tryggas dina resor av försäkringsbolaget Chubb. Med reseförsäkring kan du känna dig trygg på resan. Försäkringen erbjuds av internationell försäkringsbolaget Chubb. Kortet omfattar reseförsäkring, när din resebiljett till sin helhet är betald med kort som inkluderar reseförsäkring.

Täydelliset vakuutusehdot sekä yhteenveto vakuutuksesta ohessa:
Försäkringsvillkor och sammandrag av försäkringen hittar du nedan:


Kortin vuosimaksuun kuuluva matkavakuutus – SAS Eurobonus World MasterCard
Reseförsäkring som ingår i årsavgiften - SAS Eurobonus World MasterCard
 
Yhteenveto vakuutuksesta /  Sammandrag av försäkringen

Vakuutusehdot Försäkringsvillkor


Huomioitavaa:
  - Vakuutus korvaa vain ulkomailla tapahtuneen matkatapaturman tai siellä sattuneen matkasairauden aiheuttamia ulkomaisia hoitokuluja. Suomessa tapahtuneen hoidon kuluja ei korvata.
  - Vakuutus ei korvaa matkavahinkoja, jotka tapahtuvat Kuubassa.
 
Observera:
  - Försäkringen omfattar endast utländska vårdkostnader som föranletts av olycksfall eller sjukdom på resa i utlandet. Ersättning utgår inte för vård som skett i Finland.
  - Försäkringen omfattar inte reseskador som inträffar i Kuba.

Tärkeää tietoa: Chubb European Group SE (CEG) suunnittelee pääkonttorin muuttamista Isosta-Britanniasta Ranskaan 1.1.2019, josta lähtien sen toimintaa sääntelee Ranskan vakuutussopimuslaki (rekisterinumerolla 450 327 374 RCS Nanterre) ja jonka rekisteröity pääkonttori sijaitsee osoitteessa: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, (92400) Courbevoie, France. Muuton edellytyksenä on, että eurooppayhtiömuotoisen yhtiön kotipaikkaan sovellettavat lakisääteiset vaatimukset täyttyvät.  Siihen saakka CEG:n rekisteröity kotipaikka sijaitsee osoitteessa 100 Leadenhall Street, London EC3A 3BP, United Kingdom ja CEG (rekisterinumerolla SE000116) toimii edelleen Prudential Regulation Authorityn myöntämän toimiluvan alla, jonka toimintaa Financial Conduct Authority ja Prudential Regulation Authority sääntelevät. Lisätietoja siitä, miten Brexit-valmistelumme vaikuttavat sinuun, löydät täältä.